climate warning

Europa värmdes upp snabbast av alla kontinenter

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) sade i en rapport om det europeiska klimatet på onsdagen att Europa har värmts upp mer än dubbelt så snabbt som resten av världen under de senaste tre decennierna, och har sett den största temperaturökningen av alla kontinenter.
Rapporten kommer efter en mycket extrem sommar. Storbritannien har drabbats av en rekordstor värmebölja, glaciärerna i Alperna har smält i en aldrig tidigare skådad takt och vattentemperaturen i Medelhavet har varit mycket hög under en lång period.

Den europeiska kontinenten är en mycket grafisk illustration av den globala uppvärmningen och en varning om att även de mest motståndskraftiga samhällena inte är immuna mot effekterna av extrema väderhändelser. – sade WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett uttalande.

På den europeiska kontinenten steg temperaturen med i genomsnitt 0,5 grader Celsius per decennium mellan 1991 och 2021, medan den globala ökningen var i genomsnitt 0,2 grader per decennium.

Värre i Arktis

WMO:s talesperson Clare Nullis tillade att Arktis värms upp snabbast på jorden, snabbare än Europa, men WMO har delat in världen i sex regioner och räknar inte Arktis som en separat region.

Det senaste årets extrema väderhändelser – främst översvämningar och stormar – har blivit ännu mer oacceptabla på grund av klimatförändringarna och har orsakat rekordskador i Europa på över 50 miljarder dollar.

Orsaker till uppvärmningen

Europas skyhöga temperaturer beror på att en stor del av kontinenten ligger i de arktiska och subarktiska bältena, som är de regioner på jorden som värms upp snabbast, och på förändringar i hur atmosfären flyter och molnen är arrangerade, säger forskare.

Vissa har till och med kallat Europa för centrum för jordens värmeböljor, eftersom förändringarna i luftströmmarna har gjort att antalet människor på kontinenten har ökat snabbare än någon annanstans i världen. På den positiva sidan, enligt rapporten, har EU lyckats minska utsläppen av växthusgaser med 31 procent mellan 1990 och 2020, och planerna för framtiden är lika ambitiösa.

WMO:s rapport släpptes några dagar före FN:s klimatkonferens i Egypten. COP27 äger rum den 6-18 november i Sharm el-Sheikh. Det europeiska klimatforskningsinstitutet Copernicus har bidragit till rapporten.